Integritetspolicy

Integritetspolicy

Om inte annat anges nedan krävs inte tillhandahållande av dina personuppgifter varken enligt lag eller kontrakt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Att ej tillhandahålla uppgifterna har inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information tillhandahålls i den efterföljande processen.

"Personuppgifter" avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggar

Du kan besöka vår hemsida utan att lämna någon personlig information. Varje gång du besöker vår hemsida överförs användardata via din webbläsare som lagras i loggdata (serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på den sida som är tillgänglig, datum och tid för åtkomst, mängden data som överförts och den begärande leverantören. Dessa uppgifter tjänar uteslutande till att garantera problemfri drift av vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande. Det är inte möjligt att tilldela dessa uppgifter till en viss person.

Insamling och bearbetning när du använder kontaktformuläret

När du använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den omfattning som tillhandahålls av dig. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande godkänner du behandlingen av överförda data. Bearbetningen sker på grundval av Art. 6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket till dess återkallande. Din e-postadress kommer endast att användas för att behandla din förfrågan.

Kundkonto

När vi öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Syftet med databehandling är att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Bearbetningen sker på grundval av Art. 6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket framtill dess återkallande. Ditt kundkonto kommer då att raderas.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter för beställningar

Vid beställning samlar vi in och använder dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av kontraktet. Underlåtenhet att göra den tillgänglig innebär att inget avtal kan ingås. Bearbetningen utförs på grundval av Art. 6 (1) b DSGVO och är nödvändig för att ett avtal ska kunna fullföljas. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Uteslutet från detta är endast våra servicepartners, som vi behöver för att behandla kontraktsförhållandet med eller tjänsteleverantörerna vi använder i samband med orderbehandling. Förutom de mottagare som nämns i respektive klausuler i denna dataskyddsdeklaration är dessa till exempel mottagare av följande kategorier: Leverantörer av tjänster, betalningstjänstleverantörer, leverantörer av tjänster för tjänsteleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering, webbhotell, IT-leverantörer och dropshipping-återförsäljare. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter för beställningar

Vid beställning samlar vi in och använder din personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av kontraktet. Underlåtenhet att göra den tillgänglig innebär att inget avtal kan ingås. Bearbetningen utförs på grundval av Art. 6 (1) b DSGVO och är nödvändig för att ett avtal ska kunna fullföljas. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Uteslutet från detta är endast våra servicepartners, som vi behöver behandla kontraktsförhållandet eller tjänsteleverantörerna vi använder i samband med orderbehandling. Förutom de mottagare som nämns i respektive klausuler i denna dataskyddsdeklaration är dessa till exempel mottagare av följande kategorier: Leverantörer av tjänster, betalningstjänstleverantörer, leverantörer av tjänster för tjänsteleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering, webbhotell, IT-leverantörer och dropshipping-återförsäljare. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.

Användning av e-postadress för att skicka nyhetsbrev

Vi kommer att använda din e-postadress uteslutande för våra egna reklamändamål för att skicka ut nyhetsbrev, oavsett genomförandet av kontraktet, förutsatt att du uttryckligen har godkänt detta. Bearbetningen sker på grundval av Art. 6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket till dess återkallelse. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att anmäla oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från postlistan.

Dina uppgifter skickas vidare till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring inom ramen för en orderbehandling. En vidarebefordran till andra tredje parter sker inte.

Förmedling e-postadressen till fraktföretagen för information om fraktstatus

Vi skickar din e-postadress till transportföretaget som en del av kontraktsbehandlingen. Syftet med överföringen är att informera dig via e-post om fraktstatus. Bearbetningen sker på grundval av Art. 6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket till dess återkallande.

Användning av PayPal

Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPal: s integritetspolicy. Du hittar dem på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=sv

Användning av Stripe

Alla Strip-transaktioner omfattas av Stripes sekretesspolicy. Du hittar dem på https://stripe.com/de/privacy#translation

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller i webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. En cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som möjliggör en unik identifiering av webbläsaren när webbplatsen hämtas igen. Vi använder cookies för att göra vår hemsida mer användarvänlig, effektiv och säker. Dessutom tillåter cookies att våra system känner igen din webbläsare även efter en sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår hemsida kan inte erbjudas utan att cookies används. För detta är det nödvändigt att webbläsaren är igenkänd även efter en sidbyte.

Vi använder även cookies på vår hemsida för att möjliggöra en analys av surfaktiviteten hos våra besökare.

Bearbetningen genomförs på grundval av § 15.3 TMG och Art. 6 (1) tänd. f DSGVO för det berättigade intresset i ovan nämnda syften. De uppgifter som samlas in från dig på detta sätt är pseudonymiserade med tekniska medel. En överföring av uppgifterna till din person är därför inte längre möjlig. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av cookies och överföring av data som finns där. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till sin fulla omfattning.

Av skäl som härrör från din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på Art. 6 (1) f DSGVO.

Följ länkarna nedan för att få reda på hur du kan hantera cookies på de viktigaste webbläsarna (inklusive inaktivering): Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Användning av Google Analytics

Vi använder webbanalysstjänsten Google Analytics av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Databehandlingen syftar till att analysera denna webbplats och dess besökare. I detta syfte kommer Google att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och att ge webbplatsoperatören ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet. IP-adressen som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics slås inte samman med andra Google-data.

Google Analytics använder cookies som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats. Följaktligen kommer Googles IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra signatära stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att minskas i förväg. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Dina uppgifter kan överföras till USA. Europeiska kommissionen har godkänt en överensstämmelse för överföringar till USA. Bearbetningen utförs på grundval av Art. 6 (1) brev f DSGVO från det berättigade intresset för webbplatsens efterfrågestyrda och målinriktade utformning. Av skäl som härrör från din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på Art. 6 (1) f DSGVO.

Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att hämta och installera webbläsarpluggen tillgänglig under följande länk [https :? //tools.google.com/dlpage/gaoptout hl = sv]. Du kan ställa in en opt-out-cookie för att förhindra insamling av Google Analytics via enheter. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker den här webbplatsen. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att detta ska fungera fullständigt. Om du klickar här kommer inställningscookien att ställas in: Avaktivera Google Analytics. Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.de/intl/de/policies/.

Varaktighet för lagring

Efter fullständig kontraktshantering lagras uppgifterna först under garantiperioden och därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt lagringsperioder för skatter och affärsrättsliga lagar och raderas sedan efter periodens utgång om du inte har kommit överens om vidare bearbetning och använda sig av.

Den registrerades rättigheter

Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artiklarna 15-20: DSGVO: rätt till information, korrigering, radering, begränsning av behandling, överföring av data. Vidare, enligt Art. 21 (1) DSGVO, du har rätt att invända mot bearbetning baserat på Art. 6 (1) f DSGVO och för bearbetning i syfte att direktreklamera.

Kontakta oss på begäran. Du hittar kontaktuppgifterna i vårt avtryck.

Datakonsulent

Om du har några frågor om ämnesskyddet, kontakta vår dataskyddspersonal via e-post på datenschutz@stylegreen.de

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Enligt Art. 77 DSGVO, du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du tror att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Senast uppdaterad: 03.01.2021

Senast visad