Varumärke

FlowerArt GmbH

Wächterhofstraße 50 |  85635 Höhenkirchen  |  Tyskland

Telefon: +498102/98496 20  |  Fax: 08102/9982-404

E-post:: info@stylegreen.de  |  Web: www.stylegreen.de

Representerade av VD: Lukas Dinger och Simon Krämer

Registrerad vid tingsrätten München: HRB 185275  |  USt-IdNr.: DE271073640

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 


 

Begränsning av ansvar för internt innehåll

 

Innehållet på vår hemsida har sammanställts med stor noggrannhet och efter bästa förmåga. Vi kan dock inte garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad.

 

Enligt 7 kap. 1 i TMG (Telemediengesetz - Tele Media Act genom tysk lag) är vi som tjänsteleverantörer ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. I enlighet med avsnitten 8 till 10 i TMG är vi dock inte som tjänsteleverantörer skyldiga att övervaka extern information som tillhandahålls eller lagras på vår hemsida. När vi väl har blivit medvetna om en viss överträdelse av lagen kommer vi omedelbart att ta bort innehållet i fråga. Eventuellt ansvar för denna fråga kan endast antas från det tidpunkt då överträdelsen blir känd för oss.

 

Begränsning av ansvar för externa länkar

 

Our Vår hemsida innehåller länkar till tredje parts webbplatser ("externa länkar"). Eftersom innehållet på dessa webbplatser inte är under vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för sådant externt innehåll. I alla fall är leverantören av information på de länkade webbplatser ansvarig för innehållet och noggrannheten i den information som lämnas. Vid den tidpunkt då länkarna publicerades kunde inga överträdelser av lagen identifieras av oss. Så snart en överträdelse av lagen blir känd för oss, tar vi omedelbart bort länken ifråga.

 

upphovsrätt

 

Innehållet som publiceras på denna webbplats regleras av Tysklands upphovsrättslagar. Om dubblering, bearbetning, distribution eller någon form av användning som inte omfattas av upphovsrättslagstiftningen kröver skriftligt samtycke från författaren eller upphovsmannen i fråga.

 

Dataskydd

 

Ett besök på vår hemsida kan leda till att information om åtkomst (datum, tid, sida som är tillgänglig) lagras på vår server. Detta innebär inte någon analys av personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress). Om personuppgifter samlas in sker detta endast - i den utsträckning det är möjligt - med samtycke från användaren av webbplatsen. Eventuell vidarebefordran av uppgifterna till tredje part utan användarens uttryckliga medgivande kommer inte äga rum.

 

Vi vill uttryckligen påpeka att överföringen av data via Internet (t.ex. via e-post) kan erbjuda säkerhetsproblem. Det är därför omöjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts tillgång. Vi kan inte ta ansvar för skador som uppstår till följd av sådana säkerhetsproblem.

 

Användning av tredje part av alla offentliggjorda kontaktuppgifter för reklamändamål är uttryckligen utesluten. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad överföring av reklaminformation. t ex med hjälp av skräppost.

Senast visad